UDDANNELSE

Certificeret uddannelse i Craft-psykologi®


Uddannelsen i craft-psykologi giver viden om forskningsbaserede psykologiske teorier bag crafts (håndarbejde og håndværks) sundhedsfremmende effekter.

 

Uddannelsen teoriunderbygger den almene positive erfaring mange har, med udførslen af craft og åbner muligheden for, bevidst at arbejde professionelt med craft som sundhedsfremme.

 

På uddannelsen får deltagerne metodisk og praktisk erfaring med overkants-flow og flow  - samt at bruge bevidst opmærksomhed og åndedræt i kombination med craft.  

 

Udbyttet

Efter uddannelsen kan deltagerne forstå og argumentere for craft-psykologi i teori og praksis. Deltagerne kan ligeledes guide og hjælpe andre til større trivsel gennem sundhedsfremmende craft-aktiviteter.

 

Målgruppe

Professionelle fagpersoner som bruger eller ønsker at bruge craft i deres faglige virke. For eksempel personer i psykiatrien, uddannelsessektoren eller behandlingssystemet, der ønsker en videnskabelig forståelse for, hvorfor og hvordan craft virker sundhedsfremmende. Både for at højne trivsel og lindre forskellige typer af tilstande og sygdomme, eksempelvis stress, depression, angst, spiseforstyrrelser, smerter, demens, ensomhed og ADHD. 

 

Indhold 

 

      Hvorfor vi laver craft

  • Crafts - forskellige funktioner gennem tiden

 

      Grundlæggende om craft-psykologi

  • Forskningen på området

 

      Craft som trivselsfremme - selvbestemmelsesteori

  • Hvorfor craft fremmer psykologisk trivsel gennem opnåelse af kompetence, samhørighed og autonomi
  • Indre og ydre motivation - det meningsfulde liv - vigtigheden af at have en passion

 

      System 1 & 2

  • Hvorfor man ikke kan tælle og tale samtidig
  • Hvorfor man bedre kan koncentrere sig, når man lytter og laver enkelt craft

 

      Flow teori

  • Hvordan man designer flow for andre
  • Flows biokemi

 

      Næste bedste skridt

  • Hvordan craft kan bruges som metafor for at fremme foretagsomhed
  • Hvordan kan man lære at omsætte tanker til handling

 

      Hvordan man øger sin positivitet i hverdagen

  • Broaden and Build teori
  • Hvorfor craft bevirker håb, glæde og optimisme

 

      Craft som fremmer ro og afslapning

  • Introduktion til det autonome nervesystem
  • Hvordan det parasympatiske nervesystem aktiveres gennem craft
  • Forskellen mellem flow og mindfulness

 

      Craft som forudsætning for at opleve meningsfulde præstationer

  • Små microsucceser som forudsætning for oplevet præstation
  • At sætte sig spor

 

      Craft og kognitiv præstation

  • Craft som fremmer af neuroplasticitet
  • Craft som fremmer af kompleks problemløsningsevne

 

      De sundhedsfremmende effekter ved craft og

  • Stress
  • Depression
  • Angst
  • Spiseforstyrrelser
  • Smerter
  • Demens
  • Ensomhed
  • ADHD 

 

      Samt konkrete øvelser som fremmer trivsel fx

  • Overkants-flow
  • Flow
  • Ro

 

Der lægges særlig vægt på at deltagerne kan designe forløb, som er tilpasset egen passion og faglighed. 

 

Der undervises IKKE i craft teknikker, men i hvordan man kan anvende craft-psykologi til at opnå sundhedsfremme.

Det er derfor en forudsætning, at man selv mestrer en craftteknik, der kan udføres på uddannelsen (ud over tekstile teknikker kan man eksempelvis snitte eller tegne). 

 

Varighed

Forløbet strækker sig over 6 dage a 7 timer med teoretiske og praktiske hjemmeopgaver mellem hver gang.

Man skal forvente at bruge ca. 4 timer hver uge mellem undervisningen på træning, øvelser og læsning. 

 

Pris

Rønde kr. 8.895,-

Sorø    kr. 9.395,-

 

Prisen er inkl. forplejning og bogen "Craft-psykologi - sundhedsfremmende effekter ved håndarbejde og håndværk" samt alle materialer til øvelser.


Uddannelsen er ikke momspligtig  

 


Tilmeld dig her.


Anne Kirketerp


Skrejrupvej 6, 8410 Rønde


Email: anne@annekirketerp.dk

Tlf: 60 95 50 77


CVR-nr.: 33685424

© 2020 Anne Kirketerp

All Rights Reserved